Keyra.is - Elsa Jóna Sveinsdóttir - löggiltur ökukennari – GSM: 899-1611
Heim
Ökukennarinn
Ökukennslubifreidin
Ökunámið
Æfingaakstur
Námskostnaður
Æfingapróf
Umferðamerki
Hlekkir

Yfirlit yfir ökunám til B-réttinda (fólksbifreið)

Ökunám til almennra réttinda eða B-réttinda, skiptist í fræðilegt og verklegt nám. Verklega námið fer fram hjá löggildum ökukennara, en fræðilega námið fer aðallega fram í ökuskóla, en einnig hjá ökukennaranum samhliða verklegri kennslu.

Ökunámið getur hafist þegar 16 ára aldri er náð og skriflegt ökupróf er hægt að taka allt að tveimur mánuðum fyrir 17 ára afmælið. Verklega ökuprófið getur farið fram tveimur vikum fyrir 17 ára afmælisdaginn, en tekur samt sem áður ekki gildi fyrr en á afmælisdaginn.

Ökunám hefst á því að nemandi eða foreldri/forráðamaður hefur samband við ökukennara sem hann velur sjálfur og sækir jafnframt um ökuskírteini hjá sýslumanni á því svæði sem hann býr. Í Reykjavík er það Sýslumaðurinn í Kópavogi, sem annast slíkar umsóknir sjá: www.sýslumenn.is. Umsækjandi sækir sjálfur um og þarf að hafa mynd meðferðis og vottorð frá lækni eftir því sem við á t.d. ef hann notar gleraugu eða er undir eftirliti læknis á einhvern hátt.

Þá eru teknir 1 til 4 verklegir ökutímar hjá ökukennara og hefur nemandi einnig nám við ökuskóla 1 og fer síðan í æfingaakstur með foreldrum/forráðamönnum að honum og 10 ökutímum loknum.
Þegar nemandi er orðinn nokkuð leikinn í æfingaakstri fer hann í ökuskóla 2 og hefur síðan samband við ökukennarann og pantar 2 ökutíma hjá honum í viðbót. Næst á dagskrá er ökuskóli3 www.ö3.is, sem er í Borgartúni 41, 105 Reykjavík, sími 4453000 (nemandi pantar sjálfur tíma).

Eftir það er komið að skriflega prófinu hjá Frumherja Hesthálsi 6-8, 110 Reykjavík, sími 5709090, www.frumherji.is (nemandi pantar sjálfur tíma í það). Að skriflegu prófi loknu eru teknir a.m.k. 3 ökutímar í viðbót (15 ökutímar eru lágmark í heildina). Það er síðan ökukennarinn sem metur hvort fjölga þurfi ökutímum eftir það. Loks er komið að verklega prófinu, (ökukennarinn sér um að panta tíma í það).